Har blitt evaluert: – Med ulike grender i motsetning til hverandre, har det vært utfordrende

foto