– Har bidratt til å sikre og skape 327 arbeidsplasser

foto