– Har bidratt til å sikre og skape 327 arbeidsplasser

Thomas Bergo. Foto: Jonas Olsen Withbro