Geir Tinnen er daglig leder og eier av Årnes Handel Eiendom AS, som blant annet eier varehuset Årnes Handel i Åfjord.

– Man er avhengig av at fosningene benytter butikkene som er på Fosen. Det siste halvannet året har det vært litt todelt: Byggevare og dagligvarebransjen er dem som har hatt den største boomen, mens for eksempel bransjer innen klær og sko er spådd en oppgang nå når samfunnet åpner opp igjen - med flere sosiale sammenkomster og selskap.

– Handle lokalt

Årnes Handel huser åtte butikker og ligger midt i Åfjord sentrum. I tillegg til å være eier, er Tinnen også interessert i lokal og regional handel, og følger med på det som skjer i handelsbransjen.

– Jeg har drevet med dagligvare i over 30 år og er genuint interessert i handel. Jeg følger med og har mine tanker rundt det, sier han, og fortsetter:

– Det viktigste for meg er å bevisstgjøre fosningene om at man må handle lokalt for at varehandelen skal bestå. For meg er Fosen et bo- og arbeidsmarked, og vi må unne hverandre å lykkes. Vi er 25 000 innbyggere og det er viktig at alle bidrar.

foto
Geir Tinnen er daglig leder og eier av Årnes Handel Eiendom AS. Bildet er tatt tidligere. Foto: Arkiv

1,9 millioner

Tall fra Proff viser at Årnes Handel Eiendom AS hadde en omsetning på i underkant av 1,9 millioner kroner i 2020. Årsresultatet endte på 256 000 kroner. I 2019 hadde firmaet i overkant av 2,7 millioner i omsetning.

Tinnen forteller at det utelukkende er omsetning for utleie, og ikke har noe med handelen å gjøre.

– Grunnen til at vi hadde mindre omsetning i 2020 er fordi at vi hadde avtale med Statnett som leide kontorlokaler og lager, men avtalen gikk ut. Det er forklaringen på nedgangen. Men vi har ikke så mye fokus på volum og omsetning. Det handler om å få ting til å gå rundt, og gi gode betingelser til butikkene som driver, for å gjøre det mulig å drive, sier han.

Hvordan ser det ut fremover?

– Vi har større tall i år enn i fjor. Det er en del ting på gang som kan generere mer inntekter.

– Økt trafikk

Tinnen forklarer videre at sommeren har vært veldig god for butikkene ved Årnes Handel.

– Vi har hatt en god økning med tanke på trafikken i sommer. Noe av effekten kommer nok blant annet fra at det er blitt åpnet en via ferrata. Det kommer yngre grupper som er med på å generere omsetningen til overnattingssteder, spisesteder og handel. Butikkene opplever en meromsetning når aktiviteten øker.

Én av de største utfordringene som utleier, forteller han at er at det kan oppstå endringer. Derfor må utleiere være forberedt på at noen avslutter avtalen om leie av lokaler.

– Det er derfor viktig å ha noen tanker om hva man skal ha istedenfor – en plan b og c. For noen år siden ville mange starte butikk, og det var lettere å få lån. I dag må man nærmest ta pant i hus og heim. Mange av dem som tidligere har hatt lyst står ikke lenger i kø, og folk skjønner at man må gjøre en jobb som går langt over vanlig arbeidstid.

foto
Årnes Handel ligger i Åfjord sentrum og inneholder åtte butikker. Foto: Magnus Kjøren Berg

– Unik

Tinnen tror ikke at det er mangel på ledige lokaler for dem som ønsker å starte.

– Det finnes tomme lokaler de fleste stedene på Fosen, og det vitner om at noen har prøvd. Det er lov å prøve og mislykkes, men det er viktig at vi tar vare på de lokale butikkene som finnes.

– Den lokale handelen har i større grad blomstret under korona. Hvordan tror du det blir nå?

– Det kan nok slå begge veier. På en måte kan det ha gjort at folk holder seg mer i ro lokalt, men det kan også hende at folk blir mer mobile igjen. Men folk handler nok litt på tvers av kommunene. Fiskebutikken i Åfjord benyttes for eksempel av kunder fra hele Fosen: Det kommer folk fra både Ørland og Indre Fosen for å handle. Det er en helt unik butikk. I forhold til å gå i frysedisken i dagligvarebutikkene bør fosningene heller benytte seg av et slikt tilbud, svarer Tinnen.