Ønsker seg større lokaler: – Det vil eventuelt være litt lengre fram i tid

foto