Selger næringstomt til 10 millioner: – Priset ut fra utviklingspotensialet som ligger der

foto