Her har lite skjedd de siste 60 år: – Gøy å se forskjellen på stilen fra den gang