På det verste lå det over 400 søknader i kø. Nå er situasjonen en annen

foto
Sektorleder for næring og areal i Indre Fosen kommune, Tore Solli, i et planutvalgsmøte før nyttår. Foto: Jakob Ellingsen