Kortere vei til ny kompetanse: – Et svært godt verktøy for Fosen-bedriftene

foto