Blått skal lede grønn satsing: – Potensielt store ringvirkninger

foto