Denne trønderske kommunen gir deg 80 000 om du takker ja til jobb