Får millioner: – Initiativ fra gründere skal bedre fiskehelsa