Rune har sett utviklinga: – Gode kolleger gjør at jobben er bra