Støtter arbeidet mot marin forsøpling, og vil løfte fram Mausund feltstasjon