Sa ja til flere butikker ved City Syd, kan ta handel for 100 millioner fra Midtbyen

Slik kan nye Trondheim Syd bli om noen år, sett fra sør mot nord. Nederst i bildet er Sentervegen med metrobusstasjonen, E6 til venstre og Østre Rosten til høyre. Foto: Ghilardi+Hellsten Arkitekter