Koronaeffekt:

Dagligvarekjeder ansatte 3000 flere medarbeidere etter koronautbruddet

Dagligvarekjedene Kiwi, Meny, Spar og Joker har rekruttert nesten 3 000 flere ansatte på grunn av veksten i dagligvaremarkedet etter koronautbruddet.

Foto: Norgesgruppen

Det kommer frem i en pressemelding fra Norgesgruppen, som driver de fire dagligvarekjedene. Det oppgis ikke noen geografisk fordeling, eller hvor mange som er heltidsansatt eller på deltid.

En stor del av Norgesgruppens omsetningsvekst i 2020 kommer av omsetning fra en fullstendig forandret grensehandel, da det er vanskelig eller umulig for nordmenn å handle spesielt i Sverige. Noe av veksten skyldes også at mange forbrukere, fortrinnsvis i byene, har erstattet kjøp av mat ute i serveringsmarkedet med måltider i hjemmet, melder Norgesgruppen.

Stor vekst i Kiwi

Det er ikke bare butikkene nærmest grensen som har opplevd kundevekst etter koronautbruddet. Kiwi alene har ifølge Norgesgruppen rekruttert ca. 1800 flere ansatte sammenlignet med året før. For Spar-butikkene i distriktene har ikke utviklingen vært like sterk på grunn av reiserestriksjoner, men enkelte av butikkene i byene merker også de konsekvensene etter koronautbruddet.

LES OGSÅ: Nye Coop-fusjoner i Midt-Norge

Supermarkedene Meny har ansatt totalt 3000 mennesker hittil i år, noe som er 500 flere enn antall nyansatte året før. Kjeden anser endringen som en klar konsekvens av økt omsetning og stengte grenser.

Enklere å finne arbeidskraft

Etter koronautbruddet opplever Meny dessuten at de får langt flere høyt kvalifiserte søkere til sine matfaglige stillinger enn tidligere. I en årrekke har det vært krevende å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft.

Meny får i dag mange direkte henvendelser fra personer innen kokk- og restaurantbransjen, og de 10 utlysningene hos Meny som har fått flest søkere gjennom tidene, er alle nå etter koronautbruddet, opplyser Norgesgruppen.

Meny opplever også økt netthandel etter koronautbruddet. Den er på nesten 120 prosent etter antall ordre og vekst hittil i år er på 90 prosent, ifølge pressemeldingen fra Norgesgruppen.

LES OGSÅ: Dagligvarekjedene trues med 21 milliarder kroner i gebyrer