Trønderne handlet mer på nett enn nordmenn flest i 2020

Tall fra norske nettbutikker avslører at folk i Trøndelag handlet tre prosent mer over nett enn gjennomsnittet i Norge i fjor.

Det viser Klarnas salgsstatistikk fra mer enn 7100 norske nettbutikker som benytter seg av deres betaling- og shoppingløsninger.

I tillegg til at trøndere handlet tre prosent mer enn den gjennomsnittlige nordmann på nett i fjor, ble Trøndelag det fylket med nest mest vekst i netthandlingen, sammenlignet med de andre fylkene. Kun Oslo kom foran, ifølge Klarnas tall.

Troms og Finnmark er fylket med mest netthandel pr. innbygger, mens Oslo er fylket hvor veksten i netthandelen har vært klart størst, heter det i en pressemelding fra Klarna. Se tabell fra Klarna nederst i saken.

– Vi har helt siden de første koronatiltakene ble innført sett at netthandelen blant innbyggerne i Oslo har vokst kraftig. Det skyldes nok tiltakene, som har medført at flere velger netthandel fremfor fysiske butikker, men også en generell underliggende vekst som har vært i Oslo de siste to årene, sier markedsdirektør i Klarna Norge Thomas Elvestad i pressemeldingen.

Følg MN24 på Facebook

Få butikker i nord

Mens netthandelen i Troms og Finnmark var 14 prosent høyere enn landsgjennomsnittet i 2020, følger Oslo like etter. Der handlet i gjennomsnitt hver innbygger for 13 prosent mer på nett enn landsgjennomsnittet.

Netthandelen i Oslo har vokst sterkt det siste året, melder Klarna, og med hele 25 prosent mer enn landsgjennomsnittet i 2020. Generelt vokste netthandelen også raskere i fylkene som tidligere har handlet mindre enn det landsgjennomsnittet gjorde .

– Troms og Finnmark, men også Nordland har over tid vært fylkene som har handlet mest på nett gjennom våre betalingsløsninger. Dette skyldes dels at butikkutvalget i flere av de små kommunene er mindre og avstandene er større. Da er netthandel en hensiktsmessig måte å få det du ønsker. Samtidig ser vi at veksttakten i 2020 var lavere her enn i mange andre norske fylker. Det kan ha sammenheng med utbredelsen av korona og påfølgende tiltak, sier Elvestad.

LES OGSÅ: Nyhetsinteresse og mediebruk steg under pandemien

– Spesielt bemerkelsesverdig er den fortsatt kraftige veksten i sport og fritidssegmentet av netthandelen. Dette har vokst nærmest ustanselig siden våren 2020, sier Klarnas markedsdirektør.

Stor økning i kvinners netthandel

Kvinner økte i denne perioden sin andel av netthandelen, fra et allerede høyt nivå, med syv prosent til 63 prosent.

– Dette gjelder spesielt siste kvartal med Black Week og julehandelsperioden. Basert på kategoriene de handlet i da, kan det virke som om kvinner sto for en større andel av familienes innkjøp av gaver og annet i forbindelse med jul enn det menn gjorde, sier Elvestad i pressemeldingen fra Klarna.

LES OGSÅ: Satte ny rekord i pakkelevering i desember

Aldersgruppene som sto for den største delen av netthandelsomsetningen var 26-35 år og 36-45 år. Begge disse gruppene sto hver for 28 prosent av den totale omsetningen.

Slik handlet de på nett i norske fylker i 2020, der 100 er gjennomsnittet pr. innbygger:

Fylke

Shoppingindeks per innbygger*

Vekstindeks**

Troms og Finnmark

114

94

Oslo

113

125

Nordland

107

87

Trøndelag

103

106

Viken

102

103

Møre og Romsdal

101

87

Vestland

99

95

Innlandet

96

88

Vestfold og Telemark

93

95

Rogaland

86

101

Agder

79

96

(Kilde: Klarna)