Hitra kysthavn på Jøsnøya ved Sandstad

Kan bli senter for produksjon av hydrogen og lading av batterier