Petter Ingdal i Trønderskog

Hogger trær på flere hundre eiendommer