Foto: Google

Slår seg selv konkurs. Knekt av korona-pandemien