Hitra kysthavn eies av både Hitra kommune og Kristiansund og Nordmøre Havn IKS.

Delikat dilemma: Ingen kan bruke havna hvis de ikke blir enige