Kirsti (27) er overstyrmann med masse utfordrende oppgaver. Men alt er ikke rosenrødt heller

Kirsti Rødde (27) er overstyrmann på brønnbåten «Ronja Carrier» hos rederiet Sølvtrans. Det innebærer mye ansvar. (Foto: privat)