Pålegges forbedringer: - Om det skjer kan skadeomfanget bli alvorlig

Bildet er tatt fra toppen av Eldsfjellet på Hitra. Foto: Lars Otto Eide