Eiendomsinvestor har kjøpt privat konsulentrapport for å se på kostnadene med nye bru i nabolaget

Eiendomsinvestor Kaare Arnstad har kjøpt en stor eiendom i området der Brualliansen ønsker at traseen til ny bru over Knarrlagsundet skal gå. Arnstad har fått et konsulentselskap til å se på kostnadene for Brualliansens forslag. Foto: Mariann Dybdahl, Adresseavisen.