De begynte med noe nytt og uprøvd.

Det var mange pionerer, men noen sto i aller fremste rekke

Brødrene Sivert (til venstre) og Ove Grøntvedt ved det som var basen for fiskebåtrederiet på Ansnes, og hvor de først begynte med oppdrett av regnbueørret i sementkummer før de gikk over til merder i sjø.