Vil gå inn med privat spleis for å øke standarden

Frøyatunnelen Foto: Lars Otto Eide