Avtalen skal ikke bare styrke den lille videregående-skolen, men også det store universitetet

Rektor Espen Arntsberg ved Guri Kunna og direktør Siri Carson i NTNU Havrom har signert avtalen. Bak fra venstre: innovasjonsleder på NTNU Kjell Olav Skjølsvik, Alexandra Neyts (prosjektleder Brohode), Benedicte Brubakken (Blått Kompetansesenter), Yngvar Olsen (biologiprofessor ved NTNU) og Bjørnar Johansen (Guri Kunna videregående)