Kraftig vekst

- Å gå fra ca 2.000 timer årlig til 27-28.000 timer «over natta», var utrolig tøft

Vaktselskapet Alpha Security eies av Rune Vitsøe (bildet) og Roger Reitan. Foto: Lars