Innspurt: 14 av 16 butikker blir klare til åpningsdagen