Disse 72 bedriftene har sett dagens lys på Hitra og Frøya i år