Blir sommerhotell og restaurant utenfor skolesesongen

Skolebygget til Øyrekka folkehøgskole kan bli restaurant og kongeransesenter i sommersesongen. Foto: John Arne Moen