For dem blir det ikke jul uten lange dager i minusgrader på Torvet

foto