På jakt etter Frohavets verdifulle mini-hummer

Fisket etter sjøkreps har eksplodert de siste årene. Nå snakkes det om regulering av fisket. Lokalavisa ble med teinebåten My på fisket etter det eksklusive krepsdyret som gir 40 millioner kroner i førstehåndsverdi i Øyregionen.