Har pekt ut Frøya til bølgekraft-anlegg. – Vi ser for oss en park for produksjon av 10 til 20 MegaWatt

foto