Får ca 25 millioner ekstra: - Det bør jo bety at vi helt eller delvis slipper å ta de kuttene

foto