Kraftig inntektsvekst for mekanisk firma, men likevel røde tall