Tre bryggerier samarbeider om et trøndersk øl

foto