Frøya bidrar med skattepenger til resten av landet