Denne båten er så svær at det etter sigende er plass til et rutefly om bord

– Det er plass til å parkere et rutefly om bord. Det forteller litt om dimensjonene, sier Oddleif Wigdahl, driftsdirektør brønnbåt i Frøy. Foto: Frøy rederi