Den nye «havmerden» vil sysselsette 900 årsverk under byggingen