De leverer vann til nær 3000 kunder. Én bedrift bruker nesten halvparten av alt vannet som leveres