Stort overskudd: - Det er fint å være fisker

foto