Gjenåpner 21 år etter at hun la ned

foto
Eirin Greve i prat med Anne Søreng, som også har hatt gartneriet som arbeidsplass. Foto: Trond Hammervik