Skal levere nesten 20 000 kvadratmeter gulv lokalt

foto