Åpnet Midt-Norges første selvbetjente butikk

foto