NVE vil at vindkrafteiere setter av penger til nedlegging