Legger familiepark-planene på is. Er møtt av lokal underskriftsaksjon

Planene om Jendorgråbjørns familiepark med levende dyr, eventyrskog, utescene og kafe på Mausund, er foreløpig lagt på is. Foto: Jendorgråbjørns familiepark