Doblet omsetninga i vanskelig år. Sikret tre byggekontrakter mot slutten av året

En notvaskebåt til Frøygruppen ble bygget ferdig i 2020. Foto: Trond Hammervik