Andreas har gått gradene fra kadett til direktør

foto