Harde fronter i kampen om Hitra Kysthavn. 26 millioner kroner skiller

foto
Stridens kjerne er kaianlegget (rødt) som Kristiansund og Nordmøre havn i dag eier. Hitra kommune eier området som gir tilgang til kaia.