Bygger «Frøya laksefond» ved å flytte millioner fra «Trønderenergifondet»

foto